Utställning med LundaCraft på Vollsjö Mill

Jag deltar i LundaCrafts utställning på Vollsjö Mill 19-22 april.