Om mina bilder

Högt, högt flyger draken.
Jag vill inta dess plats,
I andra änden av linan,
För att se världen ur ett större perspektiv

Dikt av Edna Hinnerson


Jag har målat hela mitt liv – alltid i “projekt-form”, med utgångspunkt i ett tema. Målar gärna i blandteknik + bifogade bildtexter.

mariann_odier-ros__insikten_05
Livets balansakt: Ljus och mörker
(Ur serien “Insikten om avsikten” – 2018)


Det förväntas ofta av konstnärer att de ska berätta om sin konst. Svårt…. Det är ju bilden, som är språket. Mina bilder är varken abstrakta eller konkreta. Varken föreställande eller icke föreställande. Kanske symboliska, om man så vill. Ibland humoristiska, om man så vill. Behovet av att skapa har alltid funnits i mitt liv. Liksom mitt intresse för hur människor gestaltar och uttrycker sina känslor. Ofta i gester, attityder eller ”förtäckta berättelser”.

Känsloupplevelser kan vara omskakande och i en kreativ process bli till bild med humor, allvar, vemod, ilska eller lycka. Är intresserad och fascinerad av människor i alla möjliga och omöjliga situationer – gärna med inslag av någon STARK känsla. Att använda sin kreativitet till bildskapande är för mig att ge betraktaren INTE något som liknar DET eller DET, utan att bilden förmedlar en känsla eller sinnesstämning. Vissa bilder blir man glad av – andra inte.

Det måste finnas hållpunkter i varje bild- balans och spänning, vilket tar lång tid att lära sig. Man måste avväga NÄR man ska agera liksom NÄR man ska avvakta och fundera vidare. Som autodidakt får jag själv stå för det jag gör och hoppas att jag lyckas.De allra flesta av mina bilder är till salu till mycket modesta priser (bl a beroende på storlek). Tveka inta att kontakta mig om du är intresserad (se ‘Kontakt‘).