Svart på vitt

Tillbaka


Man skulle kunna gråta när sommaren var över …. kanske lite längre också! Så skulle resten av livet börja om igen – enligt en plan – själen kan bara gå ifrån mig när det blir mörkt och någon har hotfulla avsikter. Man kan inte räkna med ett mirakel för varje steg man tar. Det ljusa/vita kan plötsligt bli svart!!

9

2

3

4

5

6

7

8

1

10

11

12

13

14

Tillbaka