När tillvaron skenar (2016)

Tillbaka

Under konstruktion… (Kort beskrivande text)

Schabloner som använts till bilderna i serien.

Varje ögonblick bär ett minne av sorg

Livboj med spikar, efter beslutet att fly

Frontex smider planer – eller: sköt dig själv och skit i andra!

Färd på osäkra vingar

Mer död än levande – vilket slöseri med mänsklig förmåga!

Utan “vingar” är allt svårt. In i dimman

En livboj gör ingen nytta längre!

Spridd i havet – kroppen studsar bara, som en död gris

Utklädd till panda; det kanske hjälper

I samma båt; men med olika mål

Jag vill INTE vara här – jag är rädd – och rädda människor gör samhället sårbart

Trasig – efter beslutet att fly

Hunger och törst – ögon i magen

Konfrontation – tidig morgon – bär vingarna?

Spegel, spegel vem är “starkast” i världen nu?? Rättvisan är en fars!

Total – dyr ovisshet

Tvärstopp – eller: sköt dig själv och skit i andra

Att passera gränsen – in i dimman!

Extra vingar för pengarna, men … ?

Moll dur från början

Skyddande vingar – men minnena flyter upp – som vrakgods!

Döden lämnar aldrig någonting tillbaka

Tillbaka