Les images pour le dire (2008)

Tillbaka

September 2008. (Kort text – under konstruktion)

1. Fel nycklar
2. Önskan att vara lätt som en fågel
3. Allting är sorgligt
4. Gravid
5. Stjärnljus
6. Gaphals

7. Faran (saknas)
8. Uppslukad (saknas)
9. Musik för livet
10. Utan åror
11. Listiga räven
12. Lätt att fånga
13. Vapenvila
14. Rakt in i härligheten
15. Striden
16. Den röda tråden
17. Fram och tillbaka
18. Att pryda sig med lånta fjädrar
19. Puman
Tillbaka