Les images pour le dire (2008)

Tillbaka


September 2008. (Kort text – under konstruktion)

1. Fel nycklar.

2. Önskan att vara lätt som en fågel.

3. Allting är sorgligt.

4. Gravid.

5. Stjärnljus.

6. Gaphals.


7. Faran. (saknas)

8. Uppslukad. (saknas)

9. Musik för livet.

10. Utan åror.

11. Listiga räven.

12. Lätt att fånga.

13. Vapenvila.

14. Rakt in i härligheten.

15. Striden.

16. Den röda tråden.

17. Fram och tillbaka.

18. Att pryda sig med lånta fjädrar.

19. Puman.

Tillbaka