Improvisationer (2019)

Tillbaka


Dessa bilder är fantasibilder – tillkomna i ögonblickets ingivelse.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Tillbaka