Drömmar (2010)

Tillbaka

(Kort text – under konstruktion)

(Ett urval.)

2. Allvar och klarhet
4 I höghusets bibliotek är var och en en spännande bok
5. Från denna värld till nästa
7. Löpmeter – förkrossande långt
8. “Astrakan”
9. Gryning på flaxande vingar
14. Änglar, visst finns dom
Tillbaka