Drömmar (2010)

Tillbaka


(Kort text – under konstruktion)

(Ett urval.)

2. Allvar och klarhet.

4. I höghusets bibliotek är var och en en spännande bok.

5. Från denna värld till nästa.

7. Löpmeter – förkrossande långt.

8. “Astrakan”.

9. Gryning på flaxande vingar.

14. Änglar, visst finns dom.

Tillbaka