DNA – Livspussel (2008)

Tillbaka


(Kort text – under konstruktion)

1. Människor är oregelbundet formade figurer.

2. Människor kan vara stora.

3. Människor kan vara små.

4. Människor kan vara färgstarka och fantasifulla.

5. Människor kan vara okomplicerade.

6. Människor kan vara hårda och envisa.

7. Människor kan vara mjuka och formbara.

8. Vissa människor passar bra ihop.

9. Vissa människor är lika, men passar dåligt ihop.

10. Vissa människor ser ut att passa bra ihop, men gör det inte.

11. Vissa människor tycks inte passa ihop, men gör det.

12. Alla människor slipas av livet som stenar vid havet.

13. Människor bildar tillsammans ett på förhand givet mönster.

14a. Vissa människor är smala.

14b. Vissa människor är svinaktiga.

14c. Vissa människor är hungriga.

14d. Vissa människor är modiga.

14e. Vissa människor är blyga.

14f. Vissa människor är tjocka.

14g. Vissa människor är grymma och våldsamma.

15. Jorden är ett växthus där alla får plats.

16. Vissa människor är för stora för sin pusselbit.

17. Vissa människor är för små för sin pusselbit.

18. Vissa människor är finurliga pusselbitar.

19a. Vissa människor är ovanliga pusselbitar.

19b. Vissa människor är hemlighetsfulla pusselbitar.

20. Vissa människor är gränslösa pusselbitar.

21. Vissa människor är måttliga.

22. Vissa människor är anpassningsbara.

23. Vissa människor går sin egen väg.

24. MEN om alla människor lever kompromisslöst – Vad händer då?

Tillbaka