DNA – Livspussel (2008)

Tillbaka

(Kort text – under konstruktion)

1. Människor är oregelbundet formade figurer
2. Människor kan vara stora
3. Människor kan vara små
4. Människor kan vara färgstarka och fantasifulla
5. Människor kan vara okomplicerade
6. Människor kan vara hårda och envisa
7. Människor kan vara mjuka och formbara
8. Vissa människor passar bra ihop
9. Vissa människor är lika, men passar dåligt ihop
10. Vissa människor ser ut att passa bra ihop, men gör det inte
11. Vissa människor tycks inte passa ihop, men gör det
12. Alla människor slipas av livet som stenar vid havet
13. Människor bildar tillsammans ett på förhand givet mönster
14a. Vissa människor är smala
14b. Vissa människor är svinaktiga
14c. Vissa människor är hungriga
14d. Vissa människor är modiga
14e. Vissa människor är blyga
14f. Vissa människor är tjocka
14g. Vissa människor är grymma och våldsamma
15. Jorden är ett växthus där alla får plats
16. Vissa människor är för stora för sin pusselbit
17. Vissa människor är för små för sin pusselbit
18. Vissa människor är finurliga pusselbitar
19a. Vissa människor är ovanliga pusselbitar
19b. Vissa människor är hemlighetsfulla pusselbitar
20. Vissa människor är gränslösa pusselbitar
21. Vissa människor är måttliga
22. Vissa människor är anpassningsbara
23. Vissa människor går sin egen väg
24. MEN om alla människor lever kompromisslöst – Vad händer då?
Tillbaka