Alruna

Tillbaka


Alruna, Mandragora officinarum, art i familjen potatisväxter som hör hemma i Medelhavsområdet. Alrunan har spelat en viktig roll inom lärd magi och äldre medicin alltsedan antiken. De “kärleksäpplen” (dudaim) som omtalas på flera ställen i Gamla Testamentet brukar identifieras med alrunans bär och betraktades som ett medel att stärka könsdriften. Roten delar sig ofta så att en – åtminstone efter viss bearbetning – människoliknande form uppstår, vilket varit en väsentlig bakgrund till dess magiska kvaliteter. Alrunan ansågs som ett “dragväsen”, som gjorde sin ägare rik, och som en amulett, men troddes också bl a väcka kärlek och underlätta förlossning.

(Bildserien är mycket omfattande – därför visas bara ett litet urval här.)

1

4

5

13

15

18

20

25

29

46

47

48

54

56

60

63

64

66

68

70

73

84

89

92

96

97

Tillbaka