Det är viktigt att uppleva!

I min atelje "letar" jag upplevelser.
Jag vill sätta fingret på något som är osynligt för de flesta,men som ibland blir högst synligt och facinerande.


Jag vill själv försöka förstå verkligheten och ge min version av den vidare. Kanske vidarebefodra en liten obetydlig situation,
som visar sig vara av betydelse.


I min atelje sker ett undersökande.
Om jag sedan kan vidarebefodra den känslan, som undersökandet uppväckt, har jag lyckats med att uppnå något viktigt.


Tänk, om någon kunde indentifiera sig med det jag känner, och uppleva något liknande den glädje som ofta uppkommer,
när en bild blir till. 
Att skapa bilder är ett ensamarbete men bilderna behöver
åskådare för att bli sedda och på det viset aktiva.


HIMLENS FRIA SJÄRNOR OCH PLANETER 2015

D-MOLLSONATEN